⚠ File tính doanh thu – lợi nhuận từ đơn hàng shopee, được tính trên Google Sheet, nên các bạn xem video hướng dẫn bên dưới để biết cách sử dụng nha